het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of March 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 March 2017 was:

voort·schrij·dend in·zicht ()
= understanding improving over time

voortschrijdend = progressing
inzicht = insight, understanding

"Voortschrijdend inzicht deed hem soms van opvatting veranderen."
– Margalith Kleijwegt, in: De Groene Amsterdammer (2016)

"Hoe geef je discussies en onzekerheden de ruimte? In de wetenschap gaat het immers om voortschrijdend inzicht en niet om encyclopedische kennis."
– Annemieke van Roekel, in: Nemo Kennislink (2013)

"In Den Haag wordt in dit soort gevallen over voortschrijdend inzicht gesproken, maar nu houd ik het toch op het redeloze gedraai van een windvaan."
– Koen Koch, in: Trouw (2005)