het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: mijns inziens

All words with first letter b
All words of July 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 July 2010 was:

bij na·der in·zien ()
= at second thought

bij = with, at
nader = further
inzien = insight

"Bij nader inzien denk ik toch dat God de wereld niet in zes dagen schiep."
– Andries Knevel (citaat), in: Trouw (2009)

"Ik weet heel goed, dat ik hem veroverd heb inplaats van omgekeerd (...) Toen ik hem ten slotte tot vriendschappelijke gevoelens voor mij gebracht had, kwamen we vanzelf tot intimiteiten, die me nu bij nader inzien ongehoord lijken."
– Anne Frank, in: Het Achterhuis (1947)