het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: aansprakelijkheidsverzekering
Related: inboedelverzekering
Related: verzekeren

Topic: geld

All words with first letter v
All words of February 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 February 2017 was:

(de) ver·ze·ke·ring ()
= assurance, insurance

verzekeren = to assure, to ensure, to insure

"De kosten voor een dergelijke verzekering zorgen er volgens [Agnes] Jongerius voor dat meer dan de helft van hen niet verzekerd is. "
– in: Trouw (2006)

"De NAVO-partners kregen opnieuw de verzekering van de onverminderde solidariteit van Washington."
– H.J.A. Hofland, in: De Groene Amsterdammer (2009)