het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter p
All words of February 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 February 2017 was:

po·gen (poogde, gepoogd) ()
= to attempt

"Het Louvre in Parijs en het Rijksmuseum in Amsterdam pogen samen de twee Rembrandt-portretten te bemachtigen die de familie Rothschild zou willen verkopen."
– Michiel Kruijt, in: de Volkskrant (2015)

"Uit alle macht wordt gepoogd een Brexit te voorkomen."
– Marianne B. Janssen, in: De Telegraaf (2016)