het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter o
All words of February 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 8 February 2017 was:

on·zin uit·kra·men ()
= to talk nonsense

onzin = nonsense
uitkramen = to make one's opinion known

"Er wordt heel wat onzin uitgekraamd over wat het christendom zou zijn."
– Gerrit-Jan Kleinjan, in: Trouw (2012)

"Veel van wat [Geert] Wilders roept is historisch evidente onzin, maar het uitkramen van onzin is niet verboden."
– Thomas von der Dunk, in: de Volkskrant (2009)

"Kritiekloos aapt mijn baas
de onzin die ik uitkraam na,
wanneer ik kraai loost hij
serviel het zaad de kooi in."

– Piet Gerbrandy, in: Maatstaf (1984/2015)