het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of January 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 January 2017 was:

on·ge·le·gen ()
= inconvenient, untimely

on- = un-
gelegen = convenient

"De ziekte van Clinton komt op een uiterst ongelegen moment."
– in: de Volkskrant (2016)

"Ik bel altijd ongelegen, maar dat maakt me niets uit."
– Mark Rutte (citaat), in: De Stentor (2016)

"Hij verbeeldt zich dat hij altijd welkom moet zijn, en hij komt dus dikwijls op zeer ongelegen oogenblikken, want hij kan nooit zijn tijd of beurt afwachten."
– Elise van Calcar, in: Uit het leven voor het leven (1875/2011)