het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: aansprakelijkheid

All words with first letter a
All words of December 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 December 2016 was:

aan·spra·ke·lijk ()
= liable, responsible

aan = to
spreken = to speak
aanspraak = claim, title

"De advocaat verwacht dat het pas in 2010 tot een schikking komt met de aansprakelijke partijen."
– in: de Volkskrant (2009)

"De vrouw die vrijdag ernstig is verwond door gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp heeft de dierentuin schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade."
– in: RTV Rijnmond (2007)