het woord van vandaag

Category: afkorting

All words with first letter b
All words of November 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 November 2016 was:

bijv. ()
= for example

bijv. –> bijvoorbeeld

"Pseudoniemen kunnen bijv. gebruikt worden om de autoriteiten te misleiden in geval van mogelijke censuur."
– G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse & G.J. Vis, in: Algemeen letterkundig lexicon (2012–2016)

"Los de jeugdwerkloosheid op door weer een dienstplicht in te stellen voor jeugdigen die bijv. al zes weken geen werk hebben."
– Wim Duivenvoorde, in: De Telegraaf (2013)