het woord van vandaag

Category: werkwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter u
All words of November 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 November 2016 was:

uit·druk·ken (drukte uit, uitgedrukt) ()
= to squeeze out, to press out
= to express

uit = out
drukken = to press

"Een puistje mag je eigenlijk pas uitdrukken als hij rijp is."
– Wim Köhler, in: NRC Handelsblad (1998)

"Studenten in het hoger onderwijs moeten zich goed kunnen uitdrukken in de formele taal van de wetenschap."
– in: Nederlands, tenzij... Tweetaligheid in de geestes- en de gedrags- en maatschappijwetenschappen (2003)

"Het is waar dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden. De economisering van het leven mag er niet toe leiden dat we alleen dat waarde toekennen wat financieel uitgedrukt kan worden."
– Jet Weigand-Timmer, in: Trouw (1997)