het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: onderwijs

All words with first letter v
All words of November 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 November 2016 was:

(de) vrij·e school ()
= Waldorf school

vrij = free
school = school

Read more about Waldorf education on Wikipedia: link

"Vrije scholen zijn vaak kleinschalig en besteden extra aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen."
– in: Trouw (2013)

"De grondlegger van de vrije school, de antroposofische denker Rudolf Steiner, heeft ons geleerd dat niet alleen de mensheid maar ook de individuele mens zich in fases ontwikkelt."
– Maarten Meester & Frank Meester, in: de Volkskrant (2009)

"Van de veertig 'zeer zwakke basisscholen' op de lijst van de inspectie in 2004 waren er 14 een vrije school."
– Japke-d. Bouma, in: NRC Handelsblad (2009)