het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter r
All words of October 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 31 October 2016 was:

rück·sichts·los ()
= unscrupulous, ruthless

The word 'rücksichtslos' is borrowed from German where it has the same meaning.

"Onze soort heeft zich gedragen als een zwerm sprinkhanen, die de planeet rücksichtslos heeft kaalgevreten en nu de rekening gepresenteerd krijgt."
– Jaap Tielbeke, in: De Groene Amsterdammer (2016)

"Ja, [de filosoof Søren] Kierkegaard verwacht veel van je. Hij gaat er zonder meer van uit dat je iets doet met zijn ideeën, dat je ze toepast op jezelf. Zoals hij ook op zoek is gegaan naar zichzelf. Hij vraagt van zijn lezers dezelfde rücksichtslose toewijding."
– Andries Visser (citaat), in: Trouw (2013)