het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter m
All words of October 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 October 2016 was:

mee·do·gen·loos ()
= ruthless, merciless, relentless

mededogen= compassion, pity
-loos = -less

"Turkije zal meedogenloos zijn in zijn strijd tegen gewapende groeperingen zoals Islamitische Staat of de Koerdische PKK."
– in: HP/De Tijd (2016)

"Een Amerikaanse rechter heeft de wereld een verrassend inkijkje gegeven in de meedogenloze wijze waarop Donald Trump zijn zakenimperium heeft opgebouwd."
– in: Trouw (2016)