het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Topic: het weer

All words with first letter n
All words of October 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 October 2016 was:

ne·ve·lig ()
= misty, hazy

nevel = mist, haze

"De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Hier en daar is het wat nevelig."
– Johan Jaques, in: Trouw (1999)

"Wat gaat er boven reizen per trein? Zeker wanneer op de vroege zaterdag de wagon prive-rijtuig is en bij het wegrijden een nevelig silhouet van Amsterdam opdoemt dat door die vaagheid meer aan de zeventiende dan aan de twintigste eeuw doet denken."
– Walter van der Kooi, in: De Groene Amsterdammer (1994)