het woord van vandaag

Category: werkwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter p
All words of October 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 October 2016 was:

plei·ten (pleitte, gepleit) ()
= to plead, to advocate

"De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag gepleit voor een veilige zone in Syrië, waar vluchtelingen een heenkomen kunnen zoeken."
– in: de Volkskrant (2016)

"Bij zo'n debatingwedstrijd moet je vóór of tegen een stelling pleiten."
– Jacques de Vroomen, in: Tsjip/Letteren (2001/2012)