het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: flauw
Related: onbenullig

All words with first letter g
All words of October 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 October 2016 was:

geen flauw be·nul heb·ben ()
= to not have the foggiest/slightest idea

geen = no
flauw = faint
benul = notion
hebben = to have

"Waar begin je als je geen flauw benul hebt wat een leerling op een school in Syrië heeft geleerd?"
– in: Tubantia (2016)

"Nederlanders hebben geen flauw benul van de kosten in de zorg."
– Arianne Mantel, in: De Telegraaf (2103)

"Ik heb al mijn heele leven over Shakespeare hooren spreken, maar ik had toch geen flauw benul dat het zoo mooi zou zijn."
– Jean Webster, in: Vadertje Langbeen (1920/2012)