het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: vousvoyeren

Topic: taal en spraak

All words with first letter t
All words of June 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 June 2010 was:

tu·toy·e·ren (tutoyeerde, getutoyeerd) ()
= to say 'je' instead of 'u', to be on a first name basis

The word originates from the French 'tutoyer', which has the same meaning. The difference between 'tu' and 'vous' in French is similar to the difference between 'je' and 'u' in Dutch.

"Het is mij namelijk nooit gelukt om mijn ouders te tutoyeren. (...) Inmiddels ben ik links en rechts ingehaald, want mijn kinderen tutoyeren dat het een lieve lust is, mij, hun grootouders, mijn vrienden, noem maar op."
– Rob Schouten, in: Trouw (2007)

"'So I have to say to the right honorable Gentleman...' Zo spreken Britse parlementariërs in het Lagerhuis elkaar meestal aan. In het tweede televisiedebat tussen de leiders van de drie grootste politieke partijen, gisteravond, werd met die beleefde omgang gebroken en volop getutoyeerd."
– Peter Teffer, in: NRC Handelsblad (2010)