het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: dieren

All words with first letter h
All words of September 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 September 2016 was:

(de) haai ()
= shark

Read more about sharks on Wikipedia: link

"Haaien spelen een langrijke rol bij het gezond houden van koraalriffen."
– Joop Bouma, in: Trouw (2016)

"De langstlevende gewervelde op aarde is de Groenlandse haai. Het oudste onderzochte exemplaar is ergens tussen de 272 en 512 jaar."
– Anne van Kessel, in: Nemo Kennislink (2016)