het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter v
All words of June 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 June 2010 was:

van·daar ()
= from there
= therefore, that's why

van = from, of
daar = there

"Deelnemers verzamelen om 13.30 uur [bij] de sporthal om vandaar te vertrekken met eigen vervoer."
– in: De Standaard (2009)

"Een ziekenhuis is een 24-uurs bedrijf. Vandaar dat ook tijdens de kerstdagen en oud & nieuw gewoon gewerkt wordt."
– Luuk Tomson, in: NRC Handelsblad (1999)