het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: aftrekken

All words with first letter e
All words of August 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 31 August 2016 was:

een slap af·trek·sel zijn ()
= to be a poor version, to be weak copy of the original

een = a(n)
slap = weak
aftreksel = extract, infusion
zijn = to be

"In Nietzsches ogen is de moderne mens een slap aftreksel van de natuurmens die ooit moet hebben bestaan."
– Kenneth Gabreëls, in: Vooys (1994/2012)

"Meestal produceren bands die zich zo door het verleden laten regeren, niet meer dan een slap aftreksel van de meesterwerken van weleer."
– Ruud Meijer, in: HP/De Tijd (2011)