het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: behendig

All words with first letter b
All words of August 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 August 2016 was:

(de) be·hen·dig·heid ()
= dexterity, agility, skill

behendig = dextrous, agile, skillful
-heid = -ness

"Bij het uitdelen van kaarten speelt geluk mee, maar vervolgens gaat het om behendigheid."
– in: Algemeen Dagblad (2016)

"Ik zoû gaarne Van Riel met den sympathieken Zwitser zien worstelen: dat zoû een prachtige tweekamp zijn, een duo van kracht en behendigheid in het Alhambra, dat ik niet gaarne zoû missen."
– Louis Couperus, in: Ongebundeld werk (1924/1996/2009)