het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: bij nader inzien

All words with first letter m
All words of November 2009
All words of 2009
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 November 2009 was:

mijns in·ziens ()
= according to me, to my understanding

mijn = my
inzien = having insight, having understanding
the -s is of the genetive case, nowadays merely used in fixed expressions like this one

URL: link

"Sommige hebben de gewoonte om vrijzinnigheid en humanisme als synoniemen te beschouwen. Dit is mijns inziens verkeerd want humanisme heeft betrekking op een bepaalde soort zingeving en ethiek terwijl vrijzinnigheid een rationele ingesteldheid aanduidt."
– Bart Ameye, in: Liberales