het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: prikkel
Related: prikkeldraad

All words with first letter p
All words of August 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 August 2016 was:

prik·ke·len (prikkelde, geprikkeld) ()
= to prickle, to tickle
= to stimulate, to excite
= to irritate, to provoke

prikkel = sting, stimulus

"Lezen prikkelt je fantasie en je kunt even vluchten uit de werkelijkheid."
– Chantal Lindsen, in: Algemeen Dagblad (2015)

"Het betekent dat we niet alleen doen wat men vraagt, maar af en toe ook dat wij prikkelen en plagen om mensen uit de tent te lokken."
– Ard Schilder (citaat), in: Binnenlands Bestuur (2008)