het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter v
All words of July 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 July 2016 was:

(de) ver·stands·kies ()
= wisdom tooth

verstand = understanding, reason, intellect
kies = molar

"In februari 1974 liet [Philip K.] Dick een verstandskies trekken."
– Ruud Meijer, in: HP/De Tijd (2010)

"Schrijven is parallel aan de groei van de verstandskiezen: als vanzelf gekomen."
– Willem Oltmans, in: Memoires 1975-1976 (1975/2006/2013)