het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter d
All words of June 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 June 2010 was:

door·gaans ()
= mostly, usually, generally

door = through
gaan = to go
doorgaan = to continue

The official modern spelling of the words 'zooals' and 'tusschen' is 'zoals' and 'tussen' since 1947.

"Eten hoef je baby's doorgaans niet te leren. Dat gaat vanzelf."
– Nicole Lucas, in: Trouw (2007)

"Zooals uit deze voorbeelden blijkt, wordt de e tusschen het woord en het achtervoegsel doorgaans weggelaten."
– Taco H. de Beer, in: Onze volkstaal (1882–1890)