het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: verontwaardiging

All words with first letter v
All words of July 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 July 2016 was:

ver·ont·waar·digd ()
= indignant

verontwaardigen = to make indignant, to rouse indignation
ver- = for-
ont- = un-
waardig = dignified

"Nu krijgt ze de eerste verontwaardigde reacties binnen en ze verwacht haar baan te verliezen."
– Henk van Renssen, in: Vrij Nederland (2015)

"Bewindslieden reageren verontwaardigd op het rapport van de Onderwijsinspectie waarin staat dat er sprake is van toenemende ongelijkheid in het onderwijs: kinderen van laagopgeleiden ouders komen minder makkelijk op een hoge opleiding terecht, ook wanneer hun intelligentieniveau vergelijkbaar is met dat van kinderen van hoogopgeleide ouders."
– in: Algemeen Dagblad (2016)