het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: gemeen

Topic: taal en spraak

All words with first letter g
All words of July 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 July 2016 was:

(de) ge·meen·plaats ()
= commonplace, platitude, cliché

gemeen = common
plaats = place

"Is [minister-president Mark Rutte] aan het woord dan hoor je steeds terugkerende gemeenplaatsen."
– Dr. Doom (Hans van Brussel), in: HP/De Tijd (2013)

"Het is een gemeenplaats geworden te beweren dat de informatica een enorme impact heeft op alle domeinen van de moderne samenleving."
– Julien Vermeulen, in: Vlaanderen (1992/2013)

"De gemeenplaats is een veilige vluchtheuvel in een vastgelegd rollenspel."
– Wim Boevink, in: Trouw (2009)