het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter v
All words of July 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 July 2016 was:

ver·kram·pen (verkrampte, verkrampt) ()
= to cramp

ver- = for-
kramp = cramp(s)

"Om half zes 's ochtends doen we beentherapie om te verkomen dat hij verkrampt."
– Anneke Hoenderdos (citaat), in: Algemeen Dagblad (2014)

"In het zicht van de sensationele overwinning voelde hij zijn arm verkrampen en knepen zenuwen bijkans zijn keel dicht."
– Wybren de Boer, in: de Volkskrant (1998)

"Nu schrikken mensen op wanneer iemand net te luid zijn keel opzet of vol gemoedelijke bedoelingen een gesprek in de trein aan wil gaan. Logisch, misschien. Want de laatste jaren hebben ons verkrampt en bang gemaakt."
– Anne Herckenrath, in: Metro (2016)