het woord van vandaag

Category: werkwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter a
All words of June 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 June 2016 was:

aan·een·schrij·ven (schreef aaneen, aaneengeschreven) ()
= to write in one, to write as one word

aan = on, at
een = one
aaneen = connected
schrijven = to write

"Gewone samenstellingen van twee of meer woorden worden aaneengeschreven."
– in: Trouw (1996)

"De grootste problemen ontstaan met het al dan niet aaneenschrijven van woorden, zoals bij 'dicht()bij' en 'te()veel'. Je schrijft 'dicht bij het station', maar 'het station is dichtbij'. En het is 'een teveel' aan regels, maar 'te veel regels'."
– Wil Rikmanspoel (citaat), in: NRC Handelsblad (2013)