het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: dieren
Topic: vogels

All words with first letter a
All words of June 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 June 2010 was:

als een kip zon·der kop ()
= without thinking (something through), like crazy

als = like
een = a
kip = chicken
zonder = without
kop = head (of an animal)

"Wat een verademing! Eindelijk een vrouw die een eigen mening heeft en niet kakelt als een kip zonder kop."
– Herman Vruggink (reactie), in: Trouw (2009)

"Een land heeft ook voortrekkers nodig, een intellectuele elite die vanuit een brede culturele en wetenschappelijke kennis in staat is helder na te denken en niet als een kip zonder kop achter iedere trend – privatisering, concurrentie, flexibiliteit – aanloopt."
– Piet Gerbrandy, in: De Groene Amsterdammer (2005)