het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter d
All words of June 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 June 2016 was:

de lof·trom·pet ste·ken o·ver ()
= to trumpet forth the praises of, to sing praises of

de = the
lof = praise
trompet = trumpet
steken = to put in front of one's mouth
over = about

"In zijn column in de New York Times stak de Amerikaanse journalist Thomas Friedman begin deze week de loftrompet over het pluralisme."
– Hans Goslinga, in: Trouw (2014)

"In de Tweede Kamer werd de loftrompet gestoken over het werk dat de initiatiefnemers hebben verzet."
– in: HP/De Tijd (2015)