het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter a
All words of May 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 May 2016 was:

af·kal·ven (kalfde af, afgekalfd) ()
= to crumble off gradually

"Vele jaren van stormen en hoge waterstanden hebben de kustlijn van zand en duinen afgekalfd."
– in: De Telegraaf (2015)

"Onder invloed van internet zien de traditionele nieuwsbrengers hun monopolie afkalven."
– GeertJan Bogaerts, in: de Volkskrant (2004)