het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter i
All words of May 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 18 May 2016 was:

iets on·der de le·den heb·ben ()
= to be infected with something before it expresses itself

iets = something
onder = under
de = the
leden = limbs
hebben = to have

"Mensen die al iets onder de leden hebben zijn kwetsbaar, omdat zij minder weerstand hebben."
– in: NOS (2009)

"Veel mensen kunnen niet leven met de onzekerheid dat ze misschien iets ernstigs onder de leden hebben. Hoe klein die kans ook is."
– Joep Engels, in: Trouw (2014)