het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: trouwen
Related: vertrouwen

All words with first letter w
All words of April 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 April 2016 was:

wan·trou·wen (wantrouwde, gewantrouwd) ()
= to distrust, to suspect

"Er was informatie voorhanden, maar die werd gewantrouwd."
– Bart van der Boom, in: de Volkskrant (2006)

"Hij wantrouwt het schrijven omdat er altijd iets verloren gaat bij de overgang van idee naar woord."
– Carel Peeters, in: Vrij Nederland (2014)