het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: vlinder

Topic: dieren
Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter v
All words of March 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 30 March 2016 was:

vlin·ders in zijn buik heb·ben ()
= to have butterflies in his stomach

vlinders = butterflies
in = in
zijn = his
buik = abdomen, belly
hebben = to have

"Het voelt alsof je verliefd bent en vlinders in je buik hebt."
– Nigel Droog (citaat), in: de Volkskrant (2009)

"Als ik naar hem kijk, voel ik vlinders in mijn buik."
– Doutzen Kroes (citaat), in: Algemeen Dagblad (2015)