het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Topic: religie

All words with first letter v
All words of March 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 March 2016 was:

vroom ()
= pious, devout

"[Rick Santorum] is een zeer vrome katholiek die fel tegenstander van abortus en het homohuwelijk is."
– in: BN/De Stem (2012)

"Mijn vader was ook predikant. Hij was heel vrijzinnig, en ook heel vroom, maar dat vrome bleek vooral uit zijn preken."
– Marius van Leeuwen (citaat), in: Trouw (2010)