het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: wegversperring

All words with first letter v
All words of March 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 March 2016 was:

ver·sper·ren (versperde, versperd) ()
= to obstruct, to barricade, to block, to bar

"De demonstranten proberen de ingang te versperren."
– René Zwaap, in: De Groene Amsterdammer (1999)

"Het hoge water versperde straten en blokkeerde het openbaar vervoer."
– in: BN/De Stem (2007)

"Indien deze weg den schrijver op den duur versperd mocht worden, zullen wij ons tenminste dit stuk herinneren, dat een vervulling bracht: nieuw en krachtig proza, geschreven in de moeilijkste tijden van ons leven, wellicht."
– H. Marsman (citaat), in: 't Is vol van schatten hier... (1986/2004)