het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of March 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 March 2016 was:

on·der·ge·schikt ()
= subordinate, inferior

onder = under, sub
schikken = to order

"Bij een combinatie van een diner en theater denken mensen dat het eten wel een ondergeschikte rol zal spelen. Soms is dat ook zo. Maar niet bij Palazzo."
– Rick Gemser (citaat), in: Algemeen Dagblad (2008)

"Vrouwen worden niet geboren om ondergeschikt te worden gemaakt aan een man."
– Samira Bouchibti, in: de Volkskrant (2015)