het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: belang

All words with first letter b
All words of June 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 June 2010 was:

(de) be·lan·gen·ver·stren·ge·ling ()
= conflict of interest

belang(en) = interest(s)
verstrengelen = to intertwine, to entangle
verstrengeling = intertwining, entanglement

"Bovendien is de campagne van Hillary Clinton toen de tactiek niet bleek te werken en ze op achterstand kwam te staan, natuurlijk enigszins ontspoord. (...) [Zoals] met de belangenverstrengeling van campagneleider Mark Penn, die bleek te lobbyen voor een vrijhandelsverdrag waar Clinton tegen was."
– Peter Vermaas, in: De Groene Amsterdammer (2008)

"(...) [Burgemeester Gerd Leers heeft] geen wettelijke voorschriften overtreden, maar heeft hij wel in een aantal gevallen de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Dat is een overtreding van de gedragscode van de gemeente Maastricht."
– in: NRC Handelsblad (2010)