het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: daadwerkelijk

All words with first letter v
All words of February 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 February 2016 was:

ver·wer·ke·lij·ken (verwerkelijkte, verwerkelijkt) ()
= realize, actualize

ver- = for-
werkelijk = real, actual

"Uiteindelijk gaat het hen dan om niets minder dan het verwerkelijken van Gods plan."
– Marjo Buitelaar (citaat), in: Trouw (2011)

"Emancipatie van vrouwen in onze samenleving kan pas verwerkelijkt worden wanneer er een grondige herverdeling van kennis, macht, arbeid, prestige, geld en leefruimte plaatsvindt tussen vrouwen en mannen."
– Geertje Lycklama à Nijeholt (citaat), in: NRC Handelsblad (2014)