het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: de sigaar zijn
Related: doos

All words with first letter e
All words of February 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 February 2016 was:

een si·gaar uit ei·gen doos ()
= something that was given to you although it already belonged to you

een = a(n)
sigaar = cigar
uit = out of, from
eigen = one's own
doos = box

"De 90 miljoen gulden die daarvoor nodig is, wil Ritzen halen uit de algemene pot van universiteiten. Die zijn daar fel op tegen, omdat het een sigaar uit eigen doos is. Ze vinden niet dat Ritzen hen schadeloos kan stellen met hun eigen geld."
– in: Algemeen Dagblad (1996)

"In het regeerakkoord werden 'initiatieven voor verdergaande schuldverlichting' vastgelegd. Dat klinkt mooi, maar in feite wordt de arme landen een sigaar uit eigen doos gepresenteerd."
– Joeri Boom, in: De Groene Amsterdammer (2008)