het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: religie

All words with first letter h
All words of January 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 January 2016 was:

(de) hei·lig·schen·nis ()
= sacrilege, profanation

heilig = holy, sacred
schenden = to violate

"Gods naam gebruiken om geweld te rechtvaardigen, is heiligschennis."
– in: Algemeen Dagblad (2015)

"De film is zwaar omstreden, omdat in de islam het verbeelden van Mohammed verboden is en deze weergave als ernstige heiligschennis wordt gezien."
– Anna Vossers, in: Elsevier (2014)