het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of January 2016
All words of 2016
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 January 2016 was:

o·ver·ko·me·lijk ()
= surmountable

overkomen = to overcome

"De fouten bleken overkomelijk."
– Olga Kortz, in: HP/De Tijd (2012)

"Het is overkomelijk dat Nederland weer soevereiniteit afstaat, zolang dat maar uitsluitend gebeurt om zaken te regelen die we zelf niet (meer) aankunnen."
– H.J. Schoo, in: Een bitter mensbeeld (2004/2014)