het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: bestendigen

All words with first letter b
All words of December 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 December 2015 was:

(de) be·sten·di·ging ()
= continuance, perpetuation

bestendigen = to continue, to perpetuate

"U kunt zich voorstellen welk belang wij hechten aan bestendiging van de goede relaties met Indonesië."
– René Berkvens (citaat), in: Trouw (2012)

"Wat je ziet, volgens mij, is een soort verlangen naar bestendiging."
– Arnon Grunberg, in: de Volkskrant (2013)

"Bestendiging van de macht, ten koste van alles, dat was wat telde."
– Jaap Scholten, in: De Groene Amsterdammer (1998)