het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter a
All words of May 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 May 2010 was:

a·ve·rechts ()
= contrary

af- = away from
recht = straight

"Wat een triomftocht moest worden, liep uit op één groot anti-China-protest: de wereldreis met het Olympisch vuur. Maar de continue stroom van kritiek op de mensenrechtensituatie in China heeft een averechts effect. Het wakkert nationalistische gevoelens aan, ook bij Chinezen in Nederland."
– Sigrid Deters, in: Radio Nederland Wereldomroep (2008)

"De voorkeursbehandeling werkt averechts; vooroordelen worden bevestigd met alle gevolgen vandien. Maar achteraf is het natuurlijk makkelijk praten."
– Sarah-Mie Luyckx, in: Trouw (2006)