het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: ontsluiting

All words with first letter o
All words of November 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 November 2015 was:

ont·slui·ten (ontsloot, ontsloten) ()
= to unlock
= to make accessable
= to disclose

ont- = un-, dis-
sluiten = to close

"In de Egyptische Koningsvallei nabij Luxor, op de oostelijke Nijloever, worden binnenkort twaalf oude graven voor toeristen ontsloten."
– in: de Volkskrant (2003)

"Als iedereen informatie over zichzelf ontsluit, hebben degenen die dat niet doen dan nog wel de keuze om dat te laten?"
– Dimitri Tokmetzis, in: De Correspondent (2015)