het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter d
All words of May 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 May 2010 was:

door·slag·ge·vend ()
= decisive, crucial

door = through
slag = blow, punch, hit
doorslag = carbon copy
geven = to give
gevend = giving

"Maar snelheid is niet de doorslaggevende factor bij de keuze van een webbrowser. Je bent immers vaak afhankelijk van de (traagheid van de) server en toegankelijkheid van de bezochte websites (...)."
– Marc Hijink, in: NRC Handelsblad (2009)

"Zoals zovelen was ook [Friederich] Spanheim van mening dat de contemplatie en bestudering van Gods schepping doorslaggevende argumenten opleverde tegen epicuristen, materialisten en atheïsten."
– Eric Jorink, in: Het 'Boeck der Natuere' (2006)