het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: gif
Related: giftig

Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter v
All words of November 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 November 2015 was:

ver·gif·ti·gen (vergiftigde, vergiftigd) ()
= to poison

ver- = for-
gif = poison, venom
giftig = poisonous, venomous

"Slobodan Milosevic is niet vergiftigd, zoals in sommige Servische media is gesuggereerd."
– in: de Volkskrant (2006)

"Ze was zelfs van plan om de koning en zijn moeder te vergiftigen!"
– Martijn Wijngaards, in: De wonderlijke historie van de Zwaanridder die in Nijmegen aankwam (2005/2014)