het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: achterdocht

All words with first letter a
All words of November 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 November 2015 was:

ach·ter·doch·tig ()
= suspicious

achter = behind
denken = to think
dacht = thought

"In het begin waren ze een beetje achterdochtig."
– Gijs Zandbergen, in: de Volkskrant (2007)

"Eritreeërs beschrijven een achterdochtige samenleving waarin iedereen informant kan zijn en niemand – familie incluis – is te vertrouwen."
– Luc van Kemenade, in: Elsevier (2015)