het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: steekproefsgewijs

All words with first letter p
All words of October 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 October 2015 was:

punts·ge·wijs ()
= point by point

punt = point
wijze = manner

"Ik was positief verrast door de zorgvuldige, puntsgewijze behandeling."
– Bram Moszkowicz (citaat), in: de Volkskrant (2010)

"Iedere delegatie heeft een brief ontvangen waarin puntsgewijs staat opgesomd wat wel en vooral niet mag."
– Johan Woldendorp, in: Trouw (1994)