het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter k
All words of October 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 October 2015 was:

ker·men (kermde, gekermd) ()
= to moan, to groan

"Hij liep aan één stuk door te huilen en te kermen."
– Jan ter Haar (citaat), in: De Groene Amsterdammer (1998)

"Kolelwa was voorover gevallen en kermde het uit. Dat was verschrikkelijk!"
– Nynke van Hichtum, in: Oehoehoe I (1899/2014)